BORDI I KULLIMIT GJIROKASTER NE FAZEN E PUNIMEVE TE RRJETI I KANALEVE KULLUESE

BORDI I KULLIMIT PRANE BASHKISE GJIROKASTER NDODHET NE FAZEN E PUNIMEVE TE PJESA E RRJETIT TE KANALEVE KULLUESE PER FAKTIN SE NDODHEMI NE PRAG TE STINES SE DIMRIT DHE PASTRIMI I TYRE NDIHMON NE EVITIMIN E PERMBYTJEVE NE TOKAT BUJQESORE.SIPAS INXHINERIT PRANE KETIJ SEKTORI SPIRO DIAMANTI CDO VIT JANE HASUR PROBLEMATIKA NE NJESITE ADMINISTRATIVE QE BEJNE PJESE NE ZONEN LINDORE TE LUGINES SE DRINOS KRYESISHT ATO TE ANTIGONESE,LUNXHERISE DHE ODRIES PER SHKAK SE NE KETE PJESE NDODHET PERQINDJA ME E LARTE E NUMRIT TE TOKAVE BUJQESORE QE DISPONON TERRITORI I BASHKISE GJIROKASTER.BLLOKIMI I TYRE SIPAS DIAMANTIT NDODH PER SHKAK TE EROZIONIT QE PESON TOKA SI DHE PERMBYTJEVE GJATE RESHJEVE TE SHIUT.RRJETI I KANALEVE KULLUESE NE BASHKINE GJIROKASTER KA NJE GJATESI PREJ 137 KM.