Kolonjaret ne proteste

Banorët e fshatit Kolonjë në Njësinë Administrative Picar, kanë protestuar sot në qendër të fshatit kundër projektit për ndertimin e  nje  heci . Ata I jane drejtuar me nje peticion Kryeministrit ,ministres se enrgjitikes dhe bashkise se Gjirokastres ku I kerkojne  te mos ndehyrje ne zone . Banorët  thone se ndertimi I ketij heci do te  devijoi  një sasie të madhe të ujit të pijshëm dhe atij qe perdoret për vaditje.Sipas tyre, kompania ETT Group Auto shpk. ka marrë në maj të vitit 2017 një miratim paraprak prej Ministrisë së Energjitikës për vazhdimin e proceduarave për HEC Kolonja me kapacitet të instaluar 700 kw.Kompania u autorizua të studiojë dhe vlerësojë terrenin para investimit dhe në 2018 ajo u përjashtua nga kriteri për VNM të thelluar duke përshpejtuar në këtë mënyrë hapat për fillimin e ndërtimit të HEC Kolonja.