Krijohet Komiteti Rajonal i Zonave te Mbrojtura

Ne Prefekturen e Gjirokastres eshte krijuar  Komiteti Rajonal I Menaxhimit te Zonave te Mbrojtura me perfaqesues te drejtorise se agjensise kombetare te zonave te mbrojtura ,perfaqesues te gjitha bashkive si dhe shoqata te ndryshme mjedisore .Ne Gjirokaster jane rreth 62 mije hektar zona te mbrojtura ,ku perfshihen Bredhi I Kardhiqit,ai I Hotoves ,Bredhi I Sotires si dhe parku natyror Zagorie .Ne te gjitha zonat e percaktuara me vendim te keshillit te ministrave  nuk lejohet asnje nderhyjrje nga dora e njeriut , ndaj per te rritur ndjeshmerin e qytetrave per te mbrojtur mjesdisin Prefekti I qarkut Astirt Aliaj ka kekruar nga ky komiteti vezhgimin ,monitorimin dhe sensibilizmin edhe te nxenesve te shkollave dhe barinejve te zones qe te mos cenohen abitatet ne to ,prefekti theskoi gjithashtu se ne zonen e Zagroise nuk do te lejohet apsolutisht  nderhyrja e kompanise naftenxjerrese Shell .Nje tjeter pasuri e vecnate per qarkun e Gjirokasters eshte edhe Shpendi  i rrallë i quajtur  “Kali i Qyqes”, një zhgabë madhështore që fluturon në shpatet e maleve prej shekujsh është zbuluar në Kanionet e Nivicës.Dushi dhe prefekti I qarkut Aliaj kane bere  thirrje për ruajtjen e këtij shpendi të rrallë edhe pse nuk kane arritur qe te evidentojne me pamje filmike kete shpend patriot qe kurrë nuk e braktis vendlindjen edhe pse çdo dimër emigron në hapësirat afrikane dhe në pranverë, rikthehet në vendlindjen e tij në Nivicë.Në Ballkan, sipas specialistëve janë vetëm 80 zhgaba të tilla, prej të cilave, vetëm 10 jetojnë në Shqipëri.Nivica ka fatin e rrallë që në shpatet e saj ka këtë vlerë me famë botërore e cila përveç rëndësisë ekologjike, mund të luajë një rol të madh në zhvillimin e turizmit ambiental